תרום עכשיו

תרומתך חשובה לנו

טופס מאובטח לתרומה בכרטיס אשראי לאפיקים
  • תרומה זאת מוקדשת:

תרומות ל"אפיקים להעשרת המשפחה" מאושרות בישראל
לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מס' מלכ"ר 580485753

קבלה תשלח בסיום הליך התרומה

ניתן לתרום לאפיקים גם באופנים הבאים

ניתן לתרום לאפיקים גם באופנים הבאים:

העברה בנקאית

UNITED STATES:

Afikim Family Enrichment Association (Zecher Avrohom)

ישראל:

אפיקים להעשרת המשפחה

UNITED KINGDOM:

SWITZERLAND:

Afikim Swiss 8036 Zürich Kontonumer:

תרום באמצעות הטלפון

UNITED STATES:

ישראל:

UNITED KINGDOM:

FRANCE - BUREAU:

SWITZERLAND:

Donate via Post

UNITED STATES:

ישראל:

UNITED KINGDOM:

FRANCE - BUREAU:

SWITZERLAND:

BELGIUM:

AMERICA LATINA:

Donate via PEF

UNITED STATES:

PEF Israel Endowment Funds
Please make checks payable to “PEF Israel Endowment Funds, Inc.” and add a note that the contribution is for the Afikim Family Enrichment Association. Minimum contribution through PEF is $25.